Avís legal

Condicions generals d’ús del portal www.observatoriotiamat.es

L’Observatori marí del canvi global a la Xarxa de Parcs Nacionals (d’ara endavant, Observatori TIAMAT) l’informa que l’accés i l’ús de la pàgina web www.observatoriotiamat.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta (d’ara endavant, conjuntament anomenats com el Portal) estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís legal, d’acord amb el que s’aplica a la pàgina web www.csic.es del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Sense perjudici que l’accés a algun dels serveis o continguts esmentats poguessin requerir l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

L’Observatori TIAMAT es reserva el dret a fer canvis al Portal sense avís previ, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar continguts o elements de disseny. Com que l’actualització de la informació no és immediata, suggerim comprovar sempre la vigència i l’exactitud de la informació, serveis i continguts presentats. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en aquest Avís poden variar, per la qual cosa li convidem a revisar aquests termes quan visiti de nou el Portal.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a l’Observatori TIAMAT o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La informació disponible al Portal, excepte indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les condicions següents:

  • Queda prohibida, en qualsevol circumstància, la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L’usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de reutilització.
  • L’usuari queda obligat a esmentar la data de la darrera actualització dels documents objecte de la reutilització. 
  • L’Observatori TIAMAT declara el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb l’Observatori TIAMAT a través del correu electrònic tiamat@socib.es.

Links o hiperenllaços

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la de l’Observatori TIAMAT han de tenir en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre l’Observatori TIAMAT i el propietari de la pàgina web, ni l’acceptació i l’aprovació per part de l’Observatori TIAMAT dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l’Observatori TIAMAT ha autoritzat expressament l’hiperenllaç, ni que ha supervisat o assumit els continguts i serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web esmentada.
  • L’Observatori TIAMAT no es responsabilitza, de cap manera, ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’Observatori TIAMAT, excepte els signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  • La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a drets de tercers.

Frames

L’Observatori TIAMAT prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, la configuració original o els continguts del seu Portal.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que s’hi puguin oferir, l’Observatori TIAMAT i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat al territori espanyol.