Aviso legal

Condicións xerais de uso do portal www.observatoriotiamat.es 

O Observatorio Mariño do Cambio Global na Rede de Parques Nacionais (en diante, Observatorio TIAMAT) infórmalle de que o acceso e uso do sitio web www.observatoriotiamat.es e de todos os subdominios e directorios incluídos nela (en diante, denominado conxuntamente como Portal). ) están suxeitos aos termos detallados neste Aviso Legal, en consonancia co aplicable na páxina web www.csic.es do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Sen prexuízo de que o acceso a calquera destes servizos ou contidos poida requirir a aceptación de Condicións Xerais adicionais. 

O Observatorio TIAMAT resérvase o dereito de realizar cambios no Portal sen previo aviso, co fin de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos ou deseño. Dado que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a validez e exactitude da información, servizos e contidos presentados. Así mesmo, as condicións e termos que se inclúen neste Aviso poden variar, polo que invitámosche a revisar estes termos cando volvas visitar o Portal. 

Dereitos de propiedade intelectual e industrial 

Tanto o deseño do Portal como os seus códigos fonte, así como os logotipos, marcas e demais signos distintivos que nel aparecen, pertencen ao Observatorio TIAMAT ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. 

A información dispoñible no Portal, salvo indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización; Autorízase a súa reprodución, modificación, distribución e comunicación total ou parcial, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións: 

  • Queda prohibida en ningún caso a distorsión do contido da información. 
  • O usuario está obrigado a citar a orixe dos documentos obxecto de reutilización. 
  • O usuario está obrigado a mencionar a data da última actualización dos documentos obxecto de reutilización. 
  • O Observatorio TIAMAT declara o seu respecto polos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; Polo tanto, se considera que este sitio pode estar vulnerando os seus dereitos, póñase en contacto co Observatorio TIAMAT a través do correo electrónico tiamat@socib.es

Ligazóns ou hipervínculos 

Os usuarios que pretendan establecer un hipervínculo entre a súa páxina web e a do Observatorio TIAMAT deberán ter en conta o seguinte: 

  • O establecemento do hiperenlace non implica, en ningún caso, a existencia de relacións entre o Observatorio TIAMAT e o propietario da páxina web, nin a aceptación e aprobación por parte do Observatorio TIAMAT dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nin dará a entender que o Observatorio TIAMAT autorizou expresamente o hiperenlace, nin que supervisou ou asumiu a responsabilidade dos contidos e servizos ofrecidos ou postos a disposición na dita páxina web. 
  • O Observatorio TIAMAT non se fai responsable, de ningún xeito, nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos ou servizos que o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace. 
  • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao Observatorio TIAMAT, salvo aqueles que formen parte do propio hiperenlace. 
  • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá información con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública, nin conterá contidos contrarios aos dereitos de terceiros. 

Frames

O Observatorio TIAMAT prohíbe expresamente a realización de “framings” ou a utilización por terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, configuración orixinal ou contido do seu Portal. 

Lei vixente e xurisdición 

A lexislación aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que compoñen este Aviso Legal, así como de calquera cuestión relacionada cos servizos deste Portal, será a lexislación española. 

Para a resolución de calquera conflito que puidese xurdir na visita ao Portal ou na utilización dos servizos que nel se poidan ofrecer, o Observatorio TIAMAT e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Xulgados do domicilio do Usuario, sempre que se atope en territorio español.