Política de Privacidade

Informámoslle, en cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD): 

Os datos persoais serán tratados polo Observatorio Mariño do Cambio Global da Rede de Parques Nacionais (en diante, Observatorio TIAMAT) co fin de tramitar as consultas de información xeral recibidas a través do correo electrónico tiamat@socib.es . Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron recollidos. 

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, limitación e oposición ao seu tratamento, así como non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando proceda, a través do enderezo de correo electrónico tiamat@socib.es

Se desexa obter máis información, pode contactar co Observatorio TIAMAT a través do correo electrónico tiamat@socib.es.