Promoure una gestió eficaç i adaptativa dels sistemes naturals marins de la Xarxa de Parcs Nacionals, mitjançant el seguiment de variables essencials de manera continuada i automatitzada.

Observatori TIAMAT

L’observatori marí del canvi global a la Xarxa de Parcs Nacionals crea eines de seguiment del medi marí i alerta sobre esdeveniments extrems

Objectius

Un observatori marí del canvi global a la Xarxa de Parcs Nacionals per millorar la seva gestió i conservació

Desenvolupar eines i mecanismes fent ús de la teledetecció marina per a l'anàlisi de tendències i la detecció primerenca d'esdeveniments climatològics extrems.
Desenvolupar eines i mecanismes fent ús de la teledetecció marina per a l'anàlisi de tendències i la detecció primerenca d'esdeveniments climatològics extrems.
Generar coneixement científic relacionat amb els riscos associats al canvi global als sistemes naturals marins de la Xarxa de Parcs Nacionals.
Generar coneixement científic relacionat amb els riscos associats al canvi global als sistemes naturals marins de la Xarxa de Parcs Nacionals.
Promoure una gestió eficaç i adaptativa dels sistemes naturals marins de la Xarxa de Parcs Nacionals, mitjançant el seguiment de variables essencials de manera continuada i automatitzada.
Promoure una gestió eficaç i adaptativa dels sistemes naturals marins de la Xarxa de Parcs Nacionals, mitjançant el seguiment de variables essencials de manera continuada i automatitzada.
Sensibilitzar la societat davant dels reptes als quals ha de fer front la Xarxa de Parcs Nacionals associats al canvi global.
Sensibilitzar la societat davant dels reptes als quals ha de fer front la Xarxa de Parcs Nacionals associats al canvi global.
Últimes notícies
Eines