Promover unha xestión eficaz e adaptable dos sistemas naturais mariños da Rede de Parques Nacionais, mediante un seguimento continuo e automatizado de variables esenciais.

Observatorio TIAMAT

O observatorio mariño do cambio global na Rede de Parques Nacionais desenvolve ferramentas de vixilancia do medio mariño e de alertas contra eventos extremos

Obxectivos

Un observatorio mariño do cambio global na Rede de Parques Nacionais para mellorar a súa xestión e conservación

Desenvolver ferramentas e mecanismos mediante a teledetección mariña para a análise de tendencias e a detección precoz de fenómenos meteorolóxicos extremos.
Desenvolver ferramentas e mecanismos mediante a teledetección mariña para a análise de tendencias e a detección precoz de fenómenos meteorolóxicos extremos.
Xerar coñecemento científico relacionado cos riscos asociados ao cambio global nos sistemas mariños naturais da Rede de Parques Nacionais.
Xerar coñecemento científico relacionado cos riscos asociados ao cambio global nos sistemas mariños naturais da Rede de Parques Nacionais.
Promover unha xestión eficaz e adaptable dos sistemas naturais mariños da Rede de Parques Nacionais, mediante un seguimento continuo e automatizado de variables esenciais.
Promover unha xestión eficaz e adaptable dos sistemas naturais mariños da Rede de Parques Nacionais, mediante un seguimento continuo e automatizado de variables esenciais.
Sensibilizar á sociedade ante os retos que ten que afrontar a Rede de Parques Nacionais asociados ao cambio global.
Sensibilizar á sociedade ante os retos que ten que afrontar a Rede de Parques Nacionais asociados ao cambio global.
Últimas novas
Ferramentas